‘t ENKVELD
© M.E.M. Felet 2022

Welkom bij

‘t Enkveld

Wonen voor gevorderden in Teteringen

Ontstaan

In 2021 is in Teteringen een CPO ontstaan. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een ruime groep van belangstellenden die overwegen op termijn zich te vestigen in een collectieve woonvorm welke tot stand zou moeten komen via deze CPO, ’t Enkveld genaamd en bestaat uit een groep burgers die, tot op heden, hoofdzakelijk woonachtig zijn in Teteringen. We stellen ons hier voor. We hebben ons georganiseerd in een vereniging die zonder winstoogmerk gezamenlijk koopwoningen door nieuwbouw willen realiseren. Zo zijn we vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en kunnen we invloed uitoefenen op wat er gebouwd wordt. Het resultaat wordt een woonvorm die goed past bij wat wij als bewoners willen terugzien in onze leefomgeving en leidt tot een hogere bewonerstevredenheid.

Ons doel

Het CPO ‘t ENKVELD stelt zich ten doel: het realiseren van een gezamenlijke woonvorm van maximaal 24 woningen (afhankelijk van de toegewezen kavelgrootte) en gemeenschappelijke ruimten voor gemeenschappelijke voorzieningen, waarin de volgende uitgangspunten leidend zijn: zelfstandigheid, eigen regie, privacy, saamhorigheid en goed nabuurschap. Vooralsnog opteert het CPO op de mogelijkheden tot realisatie van de plannen in het nieuw te ontwikkelen plan “Woonakker” te Teteringen.
klik op de rode button om je aan- of af te melden voor ‘t Enkveld of voor meer informatie

Ons logo

Onze ambities zijn samen te vatten in 5 kernwaarden: Zelfstandigheid Eigen regie Privacy Saamhorigheid Goed nabuurschap Deze 5 kernwaarden zijn herkenbaar in ons logo. Ieder ‘huisje’ in het logo staat ruimtelijk gezien voor een eigen woning rondom een gezamenlijk erf. In overdrachtelijke zin staan de huisjes voor de kernwaarden die we delen. Iedereen kan op één of meerdere van deze waarden een accent leggen, met als bindende factor onze gezamenlijke missie.

Onze naam

De historische betekenis van enk is bouwland dat dikwijls hoger gelegen is dan het omringende land. Het plan Woonakker is gelegen op zo’n historische enk. Een enk maakte onderdeel uit van het landbouwsysteem dat eeuwenlang bestaan heeft. Dit systeem bestond uit drie duidelijk te onderscheiden delen. Een laaggelegen deel dat gebruikt werd als hooiland en weidegrond. Een hoger gelegen deel in gebruik als akker. Een meestal nog hoger deel dat eruitzag als een heidegebied. In Teteringen waren dat respectievelijk: de Vugtpolder; de Woonakker en de Vrachelse hei. De boerderijen stonden op de rand van de lage gronden en de enk. Het Hoeveneind in Teteringen is daar een mooi voorbeeld van. De koeien graasden overdag op de weidegrond en waren ’s nachts bij de boerderij in een potstal. De mest van de koeien werd vermengd met zand en heide plaggen. Na de winterperiode werden de potstallen leeggehaald en de mest werd uitgestrooid op de akkers, de enk. Hierdoor kwamen deze akkers in de loop der jaren iets hoger te liggen.
‘t ENKVELD
© M.E.M. Felet 2022

Welkom bij

‘t Enkveld

Wonen voor

gevorderden in

Teteringen

Ontstaan

In 2021 is in Teteringen een CPO ontstaan. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een ruime groep van belangstellenden die overwegen op termijn zich te vestigen in een collectieve woonvorm welke tot stand zou moeten komen via deze CPO, ’t Enkveld genaamd en bestaat uit een groep burgers die, tot op heden, hoofdzakelijk woonachtig zijn in Teteringen. We stellen ons hier voor. We hebben ons georganiseerd in een vereniging die zonder winstoogmerk gezamenlijk koopwoningen door nieuwbouw willen realiseren. Zo zijn we vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en kunnen we invloed uitoefenen op wat er gebouwd wordt. Het resultaat wordt een woonvorm die goed past bij wat wij als bewoners willen terugzien in onze leefomgeving en leidt tot een hogere bewonerstevredenheid.

Ons doel

Het CPO ‘t ENKVELD stelt zich ten doel: het realiseren van een gezamenlijke woonvorm van maximaal 24 woningen (afhankelijk van de toegewezen kavelgrootte) en gemeenschappelijke ruimten voor gemeenschappelijke voorzieningen, waarin de volgende uitgangspunten leidend zijn: zelfstandigheid, eigen regie, privacy, saamhorigheid en goed nabuurschap. Vooralsnog opteert het CPO op de mogelijkheden tot realisatie van de plannen in het nieuw te ontwikkelen plan Woonakker” te Teteringen.

Onze naam

De historische betekenis van enk is bouwland dat dikwijls hoger gelegen is dan het omringende land. Het plan Woonakker is gelegen op zo’n historische enk. Een enk maakte onderdeel uit van het landbouwsysteem dat eeuwenlang bestaan heeft. Dit systeem bestond uit drie duidelijk te onderscheiden delen. Een laaggelegen deel dat gebruikt werd als hooiland en weidegrond. Een hoger gelegen deel in gebruik als akker. Een meestal nog hoger deel dat eruitzag als een heidegebied. In Teteringen waren dat respectievelijk: de Vugtpolder; de Woonakker en de Vrachelse hei. De boerderijen stonden op de rand van de lage gronden en de enk. Het Hoeveneind in Teteringen is daar een mooi voorbeeld van. De koeien graasden overdag op de weidegrond en waren ’s nachts bij de boerderij in een potstal. De mest van de koeien werd vermengd met zand en heide plaggen. Na de winterperiode werden de potstallen leeggehaald en de mest werd uitgestrooid op de akkers, de enk. Hierdoor kwamen deze akkers in de loop der jaren iets hoger te liggen.
klik op de rode button om je aan- of af te melden voor ‘t Enkveld of voor meer informatie
Ons logo Onze ambities zijn samen te vatten in 5 kernwaarden: Zelfstandigheid Eigen regie Privacy Saamhorigheid Goed nabuurschap Deze 5 kernwaarden zijn herkenbaar in ons logo. Ieder ‘huisje’ in het logo staat ruimtelijk gezien voor een eigen woning rondom een gezamenlijk erf. In overdrachtelijke zin staan de huisjes voor de kernwaarden die we delen. Iedereen kan op één of meerdere van deze waarden een accent leggen, met als bindende factor onze gezamenlijke missie.